RETAIL

Att skapa innovativa platser för retail; butiker, marknadsplatser och köpcentrum är inte bara ett inredningsprojekt - det handlar mer om att skapa en god kombination av kundupplevelse och återförsäljarnöjdhet.

Vi är övertygade om att människor påverkas av sin omgivning och att det leder till bättre affärsresultat, större kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Tillsammans med såväl fastighetsägare som hyresgäst föreslår vi den mest kostnadseffektiva lösningen för etableringen så att en långsiktig och hållbar lösning uppnås för båda parter.

Vi hjälper dig genom hela projektet och stöder dig i alla dina utmaningar. 

Tillsammans ritar och designar vi en detaljhandelsmiljö med bra flöde, logistik och tillgänglighet. Vårt mål är att bidra med kreativitet och expertis för att uppnå lönsamma och hållbara lösningar. Naturligtvis anpassat till din affärsverksamhets behov och visioner.

Vi håller oss ständigt uppdaterade när det gäller trender och utveckling men arbetar också minst lika mycket med funktionalitet och tidlös inredning. Oavsett projektets storlek erbjuder vi en kreativ lösning som uppfyller dina önskemål. Vi är din kompletta partner när det gäller konceptualisering, profilering av lokaler, planlösning, belysning, akustik, konstruktion och byggnadsdokumentation.


Vi kan också vara din personliga partner under projektplaneringen såväl som projekt- och byggprocessen och se till att din etablering är både trygg och kostnadseffektiv. Vi har många års erfarenhet av att hantera retailprojekt och vi vet att varje etablering är unik och kräver full uppmärksamhet och engagemang. 

Vår erfarenhet gör att vi har en helhetssyn som möjliggör alternativa lösningar och en effektiv kostnadsstyrning. Vi är din partner när det gäller kostnadsberäkning, gränsdragningshandlingar, upphandling, entreprenörsavtal, projektledning och slutbesiktning.

Bland våra senaste projektuppdrag kan bland andra nämnas retailuppdrag som vi har projekterat för kunder som Olav Thon Property, Atrium Ljungberg och Daniel Wellington. 

NIVEAU2 är din kompletta partner när du designar och projekterar ditt retailprojekt

Välkommen att kontakta oss för att börja resan mot din nya butik!

Kontakta oss idag!