KONTOR

Att skapa ett innovativt och effektivt kontor är inte bara ett inredningsprojekt - det är ett förändringsprojekt.

Vi hjälper dig genom hela projektet och stöder dig i alla dina utmaningar. Tillsammans utformar vi en kreativ arbetsmiljö som omfamnar alla möjligheter för organisationer och individer att utvecklas och må bra.

Aktivitetsbaserade kontor formas kring din organisations arbetsmetoder, med olika aktivitetsytor utformade efter era behov.

I stället för att ha en fast plats där flera slags aktiviteter äger rum uppmuntras personalen att välja det utrymme som bäst tillgodoser behoven för den aktuella uppgiften. Kontoret utformas för att stödja många olika slags aktiviteter, från uppgifter som kräver intensiv koncentration till samarbeten och informella möten.

Vi håller oss ständigt uppdaterade när det gäller trender och utveckling men vi arbetar också minst lika mycket med funktionalitet och tidlös inredning. Oavsett projektets storlek erbjuder vi en kreativ lösning som uppfyller alla dina önskemål. Vi är din kompletta partner när det gäller konceptualisering, profilering av lokaler, design, planlösning, belysning, akustik, konstruktion och byggnadsdokumentation. Vi ser till att lagkraven uppfylls, vi specificerar konstruktörens krav och tar fram dokumentation för upphandling, produktion och administration.


Vi kan också vara din personliga partner under projektplaneringen såväl som projekt- och byggprocessen och se till att din etablering är både trygg och kostnadseffektiv. Vi har många års erfarenhet av att hantera byggprojekt och vi vet att varje etablering är unik och kräver full uppmärksamhet och engagemang.

Vår erfarenhet gör att vi har en helhetssyn som möjliggör alternativa lösningar och en effektiv kostnadsstyrning. Vi är din partner när det gäller kostnadsberäkning, gränsdragningshandlingar, upphandling, entreprenörsavtal, projektledning och slutbesiktning.
Bland våra senaste projektuppdrag kan bland andra nämnas kontor på Toyota Material Handling Europe, SAAB samt åt Kinnarps.

NIVEAU2 är din kompletta partner när du designar och projekterar ditt kontorsprojekt

Välkommen att kontakta oss för att börja resan mot ditt nya kontor!

Kontakta oss idag!